Fel och frågor?

Här finns några olika kontaktvägar för att komma till rätta med problem och liknande.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Vid fel kontakta styrelsen på styrelsen@ankaret21.se 
Det går också bra att kontakta någon i styrelsen

Ekonomisk administration, avgifter, pantsättningar etc.
Förvaltnings AB Castor
Box 795, 851 22 Sundsvall, Tel 060-12 80 00
Fax 060-61 41 87, www.castor.se

TV 
Tele2, 077-225 25 25 eller via www.tele2.se

Internet 1000/1000 Mbit/s
Bahnhof, www.bahnhof.se

Tvättmaskiner etc
Vi har två bokningsbara tvättmaskiner med tillhörande torktumlare, torkskåp, centrifug, mangel samt en tvättpelare för "spontantvätt", denna går alltså inte att boka. Vid problem med maskinerna, sätt först upp en lapp om felet - kontakta sedan styrelsen på styrelsen@ankaret21.se så ordnar de reparatör.

Sophantering
Hushållssoporna slängs i sopskåpet på baksidan av fastigheten, knyt påsarna så blir det enklare för sopgubbarna. Övrigt avfall sorteras och lämnas på återvinningstationerna på Igeldammsgatan eller Kungsholmsstrand enligt följande, glasförpackningar ofärgade, glasförpackningar färgade, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar. Farligt avfall lämnas på miljöstationen på Norr Mälarstrand 31 (PREEM).

Har hissen stannat?
Vi har serviceavtal med
Hissen AB     
Montebellogatan 1-3.  
112 62 STOCKHOLM     08-618 12 00
Felanmälan  08-618 48 48
Handlar det om att föreningen ska betala något - tala med styrelsen först - om det inte handlar om akutsituationer!

Problem med låsen
För åtgärder som du ska bekosta själv, ring vilken låssmed som helst.
Föreningen brukar använda Kungsholms Låsservice, Polhemsgatan 7, 11236 Stockholm,
08-652 31 11, Thommie Grönlund 0705-76 95 75
Om det handlar om åtgärder som föreningen bör bekosta, kontakta styrelsen.

www.kungsholmslas.se

.Försäkringsfrågor
Husets fastighetsförsäkring finns hos Moderna Försäkringar och alla medlemmar har ett gemensamt bostadsrättstillägg. Tala med styrelsen om det blir aktuellt.