Lägenheterna

I huset finns totalt 30 lägenheter, varav 11 tvåor som är 66,5 kvm stora och 17 ettor á 40,5 kvm. Därutöver finns också en sammanslagen lägenhet och en lägenhet på vinden.

Det enda som skiljer tvåorna åt är - i princip - att hälften är spegelvända i förhållande till andra hälften och på bottenvåningen finns inga balkonger. Från en trappa och uppåt har alla lägenheterna balkong och tvåorna har öppna spisar.

Här kan ni se planskisser på ettorna (till vänster) och tvåorna (till höger).