Om föreningen

1938-39 lät rörläggnings AB Carlor bygga vårt hus, tillsammans med husen på ömse sidor om vårt. Då var det verklig högkonjunktur för byggandet i Stockholm, varken förr eller senare har det procentuellt sett byggs så mycket som under dessa år.
Calor, som hade sin fabrik i tegelhuset rakt över gatan, i hörnet mot Alströmergatan byggde, sannolikt med tanke på arbetarna i fabriken, hade en spännande historia. Det grundades 1902 och huvudverksamheten handlade om att tillverka och lägga ner gasrör i gatorna. Äntligen fick Stockholm ljus och värme! Det var ett av de fåtal företag som hade kunskap och förmåga att både tillverka rören och sedan ansluta fastigheterna.

Under andra världskriget hade en göteborgare kommit på hur man skulle tillverka en tvättmaskin, och idén köptes upp av Carlor – maskinen döptes till Wascator, och så var det företaget fött. I slutet på 1970-talet köptes Wascator av Electrolux som fortfarande tillverkar och säljer tvättmaskiner till fastigheter. Vi har fortfarande maskiner, tumlare och torkskåp av det märket i källaren. Rörledningsaktiebolaget kom efter kriget alltmer att arbeta med VVS-installationer med filialer runt om i riket. 2003 såldes det till det finska teknikkonsultföretaget YIT.

Husen på Arbetargatan 32-36 ritades av arkitekten Archibald Frid (1905 – 2000). Han ritade många bostadshus i Stockholm – titta på Wikipedia – och var också stadsarkitekt i Mariefred en period.

1999 tog Ola Johansson - en av hyresgästerna i huset, initiativ till att bilda en bostadsrättsförening för att söka köpa huset. Rykten gick i huset om att fastighetsägaren kunde tänka sig sälja - och då ville vi naturligtvis vi vara med. Då ägdes huset sedan 1983 av familjen Björk genom deras företag Hugo Lindersson Kläder AB och de hade köpt och rustat upp huset i mitten på 1980-talet. En hel del entusiaster slöt upp och efter mycket jobb lyckades vi komma fram till en snabb lösning; huset såldes och familjen Björk fick samtidigt möjlighet att inreda vinden.

Bostadsrättsföreningen köpte och tillträdde huset 2000-01-01. Initialt hade vi ett antal äldre som hyresgäster, men dessa har successivt kunnat sälja som bostadsrätter och därmed givit föreningen en stabil ekonomi. I samband med vindsbygget 2001 flyttades förråden till det som tidigare var husets enda lokal, en bilverkstad och hissen förlängdes ända ner till källaren.

Fortfarande bor några av de hyresgäster som vid millennieskiftet köpte och tillträdde huset - men de flesta har fått nya ägare. Eftersom de flesta lägenheterna enbart består av som det då kallades ett eller två rum och kök har de flesta lägenheterna bytt ägare - många har flyttat in som singlar som efter några år hittat en partner. I andra fall har det varit par som flyttat in och efter några år behövt större lägenheter. Många lägenheter har också byggts om; det som tidigare var ettor eller tvåor har i många fall fått ett extra rum genom att matplatserna försvunnit från köken.
Idag arbetar styrelsen på med att förvalta huset till så låga kostnader som möjligt; idén är skapa ett trivsamt boende där vi gör så mycket som möjligt själva. Vi är tillräckligt många för att detta ska fungera. Men det finns gränser för gör-det-självandet; proffs tas in när vår kunskap eller ork fattas. Det innebär att vi har hjälp med trappstädningen och behöver inte kalla ihop medlemmarna för vår- eller höststädning alltför ofta. För att alla ska erbjudas träffa varandra under trivsamma former brukar föreningen bjuda på middag i anslutning till årets stämma.