Styrelsen

Styrelsen står för drift och skötsel av föreningen. Praktiskt tar styrelsen också ansvar för en del av fastighetsskötarsysslorna och konsulterar Driftia för den tekniska förvaltningen.

Nuvarande styrelse från stämma 2023-04-18 (samtliga valda på 1 år):


Carina Lindbäck, 3 tr ordförande

Ola Johansson, 4 tr, ledamot

Inga Solnes, 1 tr. ledamot

Petra Hellqvist, 1 tr, ledamot

Sofie Hazell, 5 tr. suppleant

Richard Wellemets, 4tr, suppleant

 

Kontakt:
Brf Ankaret 21
c/o Carina Lindbäck
Arbetargatan 34
112 45 Stockholm

E-post: styrelsen@ankaret21.se